top of page

Usługi

Transkrypcja Audio i Wideo

 

Pełna transkrypcja do tekstów przesłuchań sądowych.

 

Pełna transkrypcja do tekstów konferencji, wywiadów i rozmów telefonicznych.

 

Sprawdzanie transkrypcji Audio i Wideo: Idealne w przypadkach kiedy nagranie nie ma dobrej jakości.

 

 

Transkrypcja Innych Dokumentów 

 

Pełna transkrypcja do tekstów dokumentów sporządząnych ręcznie lub maszynowo takich jak akademickie notatki, zapisy ze spotkań, kontrakty i inne dokumenty, prace, etc.​​

Tłumaczenia,
Interpretacje i Napisy

 

Tłumaczenie dokumentów technicznych i naukowych takich jak instrukcje techniczne, artykuły do specjalistycznych czasopism, sprawozdania medyczne, sprawozdania finansowe, dokumenty prawne, strony internetowe, karty dań, etc.

 

Tłumaczenia literackie.

 

Tłumaczenia innych tekstów.

 

Międzynarodowo Certyfikowane Tłumaczenia / Przysięgłe.

 

Tłumaczenia Curriculum Vitae: tworzenie CV w różnych językach.

 

Tłumaczenia na miejscach: z uwzględnieniem dyspozycyjności i po wcześniejszym potwierdzeniu.

 

Teksty do plików Wideo: w różnych językach.

 

 

Proszę jak najwcześniej informować o parach

języków do tłumaczeń abyśmy mogli 

potwierdzić dyspozycyjność naszej ekipy.

 

Biuro i Tworzenie 
Tekstów

 

Tworzenie tekstów i dokumentów różnego rodzaju: listy, dokumenty prawne, pisemne reklamacje, odpowiedzi, obrony na zarzuty, etc.

 

Tworzenie Curriculum Vitae: różne formaty i odpowiednie do funkcji jakiej się osoba ubiega wzory / zamierzanej pracy.

 

Sprawdzanie tez, monografii i prac akademickich: korekta ortografii i sprawdzenie ideogramów.

 

Sprawdzenie artykułów techniczno – naukowych: korekta ortografii i sprawdzenie ideogramów.

 

Sprawdzenie prac szkolnych: korekta ortografii i sprawdzenie ideogramów.

 

Sprawdzenie innych tekstów: korekta ortografii i sprawdzenie ideogramów.

 

Pomoc przy tworzeniu różnych prac jak i badań.

 

Poszukiwanie bibliografii.

 

Wprowadzanie danych w różne formaty.

bottom of page